شناخت پوست

شناخت انواع پوست

جنس پوستتان را بشناسید
پوست خشک: پوست، زبر و زمخت است.
پوست چرب: براق و روغنی است و منفذهای بزرگی دارد.
پوست ترکیبی : در برخی نقاط (گونه ها)خشک و در بقیه نقاط(پیشانی،بینی و چانه) چرب است.
پوست حساس:  پس از استفاده کردن لوازم آرایش یا فرآورده های دیگر ممکن است سوزش، سوختگی یا خارش داشته باشد.
پوست معمولی: یکدست، صاف و در برابر حساسیت مقاوم است.


 


© 2019 (www.AvaBeautySchool.ir). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir